top of page
Wyzwanie stojące przed nauczycielkami

Do czasu uchwalenia w 1919 r. ustawy o wykluczeniu płci zamężne kobiety nie mogły pracować jako nauczycielki. Ustawa powinna teoretycznie oznaczać większą równość dla kobiet rozpoczynających zawód, ale w latach dwudziestych kobiety pracujące nie były mile widziane, ponieważ było tak wielu mężczyzn na zasiłku.

Władze używały „krajów małżeńskich”, aby uniemożliwić zamężnym kobietom pracę jako nauczycielki. Zasada ta oznaczała, że jeśli nauczycielka wyszła za mąż, musiała zrezygnować z pracy; jeśli była już mężatką, została zwolniona. Niektóre kobiety znalazły sposób na obejście barier małżeńskich, wychodząc za mąż potajemnie, a następnie mieszkając z dala od męża, lub mając bardzo długie zaręczyny. Bary małżeńskie w nauczaniu zostały zniesione dopiero w 1944 roku.

zwaną dalej "  obowiązkiem zamężnej kobiety jest przede wszystkim dbanie o swoje sprawy domowe, a nie jest możliwe, aby mogła to robić, a jednocześnie skutecznie i satysfakcjonująco pełniła funkcję nauczyciela”  to oświadczenie starszego brytyjskiego sędziego z 1925 r. odzwierciedlało trudną rzeczywistość, z którą borykały się tysiące nauczycielek w XIX i na początku XX wieku.

Prawo nakazywało, aby urzędniczki, które wyszły za mąż, nie mogły zachować swoich stanowisk. Nauczycielka z Dorset, która próbowała zakwestionować prawo, została spoliczkowana wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 1925 r., który kontynuował, mówiąc: „ To niesprawiedliwe w stosunku do dużej liczby młodych niezamężnych nauczycieli szukających sytuacji, że stanowiska powinny być zajmowane przez zamężne kobiety, które prawdopodobnie mieć mężów zdolnych do ich utrzymania ”.

Według profesora Teda Wragga z Exeter University: „ To było czyste uprzedzenie zapisane w prawie. Od kobiet oczekiwano po prostu, że będą w domu, aby przygotować herbatę męża ”. Dwa lata później Izba Gmin odrzuciła kolejną próbę obalenia prawa. Dodatek edukacyjny Timesa  skomentował: „ Nauczycielka, która wychodzi za mąż, nie straciła korzyści ze swojego wykształcenia ani doświadczenia. Będzie to istotny atut przez całe jej życie małżeńskie ”.

Dopiero w 1944 roku prawo zostało ostatecznie uchylone w przełomowej ustawie RA Butlera. Ale to było za późno dla kobiet, którym nie wolno było wyjść za mąż, a wiele z nich stanęło w obliczu ubóstwa na starość, ponieważ nie miały rodziny, która by je utrzymała.

edwardian teachers.png
bottom of page