top of page
Co to jest 50 lat i więcej?

50 Years and Beyond to ekscytująca 4 muzeum  rok projektu do odtworzenia się; aby zapewnić odwiedzającym nowoczesne wrażenia, które reprezentują lokalną historię Chard i  Obszar otaczający; i stać się prawdziwym centrum i zasobem społeczności.

Możesz przeczytać Przegląd Projektu , zrozumieć, dlaczego Powiernicy zalecają zmianę, aby stać się organizacją charytatywną (CIO) i przeczytać o Fundatorach, którzy wspierają naszą pracę.

Chard Museum 50 Years logo to fit wix.pn

Tim Burge  został zaproszony do zarządzania projektem pierwszej fazy 50 Years and Beyond. Dzięki temu Opiekunowie będą mieli wszelkie niezbędne informacje do podejmowania skutecznych decyzji dotyczących przyszłości Muzeum.

Możesz dowiedzieć się więcej o 50 latach i później.

Obejrzyj wywiad Tima na 2020 rok  AGM, dzieląc się przemyśleniami na temat ważnych wyzwań stojących przed Muzeum. Tim stworzył również Oś Czasu Projektu, która podkreśla kluczowe etapy w ciągu najbliższych czterech lat.

Wywiad z Timem Burge

bottom of page